English    简体
 
只要填写以下申请表, 便可成为我们的会员, 尽享多种优惠!(*请必须填写)
新卡注册
 
证件号码 *
 
*每张有效证件只能为一张华润太平洋咖啡卡作登记
再次输入证件号码 *
主卡号码 *
卡密码 *
*卡背面银色刮漆刮开可见
登录用户名 *
自选密码 *    
确认新密码 *    
输入右边所见的文字 *
Reload Image
 
姓名 * (须与证件上之姓名相同)
性别 *
 
出生日期 *
邮箱 *    
确认邮箱 *    
手机号码 *    
国家    
地区    
地址
 
 
年龄组别    
婚姻状况    
教育程度    
家庭总收入    
职业    
兴趣
电影及音乐
阅读
运动及旅游
科技
财经及投资
饮食
请问你家中有没有咖啡机呢?
取消
    提交